OCS Çözümü

Operation Clean Sweep plastik endüstrisinin çevreye olan plastik granül kaybının azaltılması amacıyla plastik sanayi tarafından yürütülen uluslararası bir girişimdir. İlk olarak ABD'de 1990 yılında Amerikan Kimya Konseyi (American Chemistry Council - ACC) ve Plastik Endüstrisi Derneği (Plastics Industry Association - PLASTICS) tarafından geliştirilmiştir. 2016 yılından bu yana Türkiye’de bu girişim PAGEV-Türk Plastik Sanayicileri Araştırma, Geliştirme ve Eğitim Vakfı tarafından yürütülmekte olup, 2023 yılından itibaren OCS Türkiye Sertifikasyon Programı oluşturmuştur. OCS Global tarafından zorunlu hale getirilen Sertifikasyon programına göre üçüncü taraf bir uygunluk değerlendirme kuruluşu tarafından denetim yapılmalı ve sertifikalar buna istinaden verilmelidir. CERTILOOP Sertifikasyon firması da programın Türkiye’de uygulanması noktasında OCS Global tarafından onaylı yetkilendirilmiş sertifikasyon kuruluşudur. Tüm uluslararası OCS Programlarına şu linkten ulaşılabilmektedir; Operation Clean Sweep® Around the World

Bu programın gereklilikleri, Operation Clean Sweep taahhüdünün altı başlığı temel alınarak geliştirilmiştir. Firmalar bu programa entegre olurken aşağıdaki 6 eylemi uygulayacağını belirten bir taahhüt imzalarlar. Sertifikasyon programı, endüstri uzmanları, ticaret birlikleri, STK'lar, kanun koyucular ve sertifikasyon kuruluşları ile istişarede bulunularak birlikte geliştirilmiştir. OCS Türkiye sertifikasyon programı, şirketlerin tüm plastik tedarik zinciri boyunca plastik granül, toz ve pulların çevreye kaybının önlenmesi gerekliliklerine uyumunu kontrol etmeyi ve belgelemeyi amaçlamaktadır.

  1. İstenmeyen dökülme ve saçılmaları önlemek için çalışma sahasının iyileştirilmesi,

  2. Sıfır granül kaybı hedeflerine yönelik dahili prosedürler oluşturulması ve yayınlanması,

  3. Dökülmenin önlenmesi, muhafazası, temizlenmesi ve bertarafı için çalışan eğitimi ve katılımının sağlanması,

  4. Performansın düzenli olarak denetlenmesi ve kayıt altına alınması,

  5. Granüllerin depolanması için geçerli tüm düzenlemelere (yerel, ulusal ve AB) uyulması,

  6. Değer zincirindeki tüm paydaşların aynı hedefleri takip etmeye teşvik edilmesi.

Plastik Sektörünün Uluslararası Taahhütlerine Uyum

Operation Clean Sweep, 2011 yılında Honolulu'da düzenlenen 5. Uluslararası Deniz Atıkları Konferansı sırasında imzalanan “Deniz Atıkları Sorununa Çözüm İçin Ortak Deklarasyon”da plastik endüstrisindeki dünya liderleri tarafından verilen taahhütleri tam olarak karşılamaktadır. Açıklamanın altı ana hedefi arasında “ürün kaybını önlemek için plastik hammadde granüllerinin ve ürünlerinin tedarikçiden müşteriye taşınması ve dağıtımının yönetilmesi ve müşterilerimizin de aynısını yapmaya teşvik edilmesi” açıkça yer almaktadır.

Operation Clean Sweep uygulamaya koyan ABD’li firmalardan örneklerin ve operasyondan nasıl yarar sağladıklarının yer aldığı aşağıdaki videoyu izleyebilirsiniz.

OCS Ülkeler Kılavuzu