Sertifika Nasıl Alınır?

1.ADIM: Sıfır Granül Kaybını Öncelik Haline Getirmekte Kararlı Olun

• Operation Clean Sweep taahhüdünü imzalayın.

İlk adım olarak, denetçinin doğrulayacağı zorunlu gereksinimlerden biri olan Operation Clean Sweep taahhüdünün imzalanması gerekmektedir. Bu taahhüt denetimin gerçekleşeceği tesisin tamamını kapsamaktadır. OCS Türkiye denetimi tesis düzeyindedir ve şirketinizin tüm granül işleme tesislerinin OCS Türkiye Sertifikasyon Programına uygun olması için her tesisin üçüncü taraf OCS Türkiye denetimi aracılığıyla uyumluluğunu göstermesi gerekmektedir.

 

2.ADIM: Şirketinizin Durumu ve İhtiyaçlarını Değerlendirin

 • Granül muhafazasını ele alan tüm çevre yasa ve yönetmeliklerine uyun.

 • Bir site denetimi yapın.

 • Uygun tesis ve ekipmanlara sahip olup olmadığınızı belirleyin.

 • Çalışanların uygun prosedürlere sahip olup olmadıklarını ve bunları takip edip etmediklerini belirleyin.

 • Sorunlu alanları belirleyin ve bunları çözmek için yeni prosedürler geliştirin.

 • Deneyimlerinizi sektördeki meslektaşlarınıza aktarın.

   

3.ADIM: Tesislerde ve Ekipmanlarda Uygun Şekilde Gerekli İyileştirmeleri Yapın

 

4.ADIM: Çalışan Farkındalığını Artırın ve Hesap Verebilirlik Yaratın

 • Yazılı prosedürler oluşturun.

 • Prosedürlerin çalışanların erişimine hazır olduğundan emin olun.

 • Operation Clean Sweep hakkında düzenli çalışan eğitimi ve bilinçlendirme kampanyaları düzenleyin.

 • Çalışanlara granül muhafazasını izleme ve yönetme sorumluluğunu atayın.

 • Her çalışanı, çalışan bağlılığı taahhüdünü imzalamaya teşvik edin.

 • Programınız hakkında çalışanlardan geri bildirim isteyin.

 • Çıkartmalar, posterler vb. gibi işyeri hatırlatıcılarını kullanın.

   

5. ADIM: Prosedürleri Takip Edin ve Uygulayın; Yönetim Umursamadığında Çalışanlar da Umursamayacaktır.

 • Tesis zemininde (üretim alanları ve otoparklar, drenaj alanları, araba yolları vb.) rutin denetimler yapın.

 • Sürekli olarak programı iyileştirmenin yollarını arayın.

   

6. ADIM Üçüncü Taraf Denetimi Talep Edin

Onaylı Sertifikasyon Kuruluşundan (SK) üçüncü taraf bir denetim talep etmeniz gerekmektedir. Onaylı OCS Türkiye Sertifikasyon kuruluşuna ait bilgiler web sitemizde yer almaktadır. Sertifikasyon Kuruluşu (SK) tesisin başvuru formunu doldurmasını sağlar ve ardından denetimi organize edip hazırlar. SK tarafından denetçi ataması gerçekleştirilir ve ataması gerçekleştirilen denetçi OCS Türkiye Sertifikasyon gereksinimlerine göre denetim gerçekleştirilmek üzere tesis ziyaretinde bulunur. Denetimde, granül kaybıyla mücadele için uygulanan önlemlerin ve prosedürlerin (örneğin tesisin fiziksel sınırları boyunca uzanan tutma ızgaraları) değerlendirilmesinin yanı sıra belgesel bir değerlendirme de yapılır.

Denetim sonucu değerlendirildikten sonra OCS sertifikası SK tarafından verilir. Tesis OCS Türkiye sertifikası aldıktan sonra, sertifikalı tesisin adı ve yeri OCS Türkiye web sitesinde yer alır.

 

OCS Sertifikasyon Süreci Nasıldır?

Sertifikasyon süreci ve yetkilendirme aşağıdaki tabloda açıklanmıştır.

FaaliyetlerZamanlamaYetkili
1. Eğitim, sertifika için kuruluşun hazırlanması ve ön denetimBaşvuru yapılıp, taahhüt imzalandıktan sonraPAGEV
2. Belgelendirme denetimiFirma ve denetçilerin uygunluğuna göre başvuru sahibi ve CERTILOOP tarafından mutabık kalınan tarihteCERTILOOP
3. Sertifikanın hazırlanmasıDenetimin olumlu olması ve varsa düzeltici faaliyetlerin kapatılmasından sonraCERTILOOP
4. Sertifikanın OCS veri tabanında yayınlanmasıSertifikanın veriliş tarihindePAGEV ve OCS
5. Gözetim denetimiYılda 1CERTILOOP
6. Yeniden Belgelendirme3 yılda 1CERTILOOP