OCS Türkiye

2016 yılından bu yana Türkiye’de OCS girişimi PAGEV-Türk Plastik Sanayicileri Araştırma, Geliştirme ve Eğitim Vakfı tarafından yürütülmekte olup, 2023 yılından itibaren OCS Türkiye Sertifikasyon Programı oluşturmuştur. OCS Global tarafından zorunlu hale getirilen Sertifikasyon programına göre üçüncü taraf bir uygunluk değerlendirme kuruluşu tarafından denetim yapılmalı ve sertifikalar buna istinaden verilmelidir. CERTILOOP Sertifikasyon firması da programın Türkiye’de uygulanması noktasında OCS Global tarafından onaylı yetkilendirilmiş sertifikasyon kuruluşudur.

Operation Clean Sweep programı OCS El Kitabı’na dayanmakta olup, buna bağlı olarak hazırlanan kontrol listesine uyulmasını gerektirmektedir. OCS Türkiye El Kitabı firmaların kendi özel kurumlarına uygun olarak gerekli önlemleri uygulamada mükemmeliğe ulaşmalarını desteklemeyi amaçlar. Hem çalışanların hem de yöneticilerin saha ve ekipman denetimleri yapmasına yönelik özelleştirilebilir kontrol listeleri gibi araçlar ve posterler, videolar ve el ilanları gibi OCS tanıtım materyalleri de mevcuttur.

Neden katılmalısınız?

Bu programın amacı Türkiye’de plastik granül, parçacık, flake ve tozların üretim, taşıma, geri dönüşüm vb. tüm değer zinciri boyunca gereken özenle ele alınması ve nehirlere ya da denizlere karışmamasını sağlamaktır. Operation Clean Sweep katılarak, şirketler en iyi uygulamalara bağlı kalacaklarına ve plastik granül kaybını azaltacak sistemleri uygulayacaklarına ve suların korunmasında kendilerine düşen rolü oynayacaklarına dair bir vaatte bulunur ve bu çerçevede PAGEV tarafından hazırlanan OCS Türkiye sertifika programını bünyelerinde uygularlar.

Operation Clean Sweep firmanızın plastik granülleri tesiste tutmasına yardımcı olur, şüçevreye olan bağlılığınızı gösterir ve sorumluluk sahibi bir üretici olduğunuzu kanıtlar. Operation Clean Sweep Türkiye Programına katılarak uluslararası alanda kurumsal sosyal sorumluluk sergilemiş olur; katılımınızı mümkün olduğunca geniş bir çevrede duyurma imkanı bulursunuz.

Firmanız açısından başka bazı faydaları da bulunmaktadır:

  • Sürdürülebilirlik/çevre inisiyatiflerinizin bir parçasını oluşturur

  • Hammadde kullanımını en üst düzeye getirir

  • Kayma ve düşme kazalarını önler, daha güvenli bir iş ortamı oluşturur

  • Operasyonel verimliliği artırır

  • Su kalitesinin ve doğal yaşamın iyileştirilmesine katkıda bulunur

  • Firmanız ve plastik sanayinin ismini korur

 

Kimler OCS Sertifikası Almalıdır?

Plastik granül, flake ve tozların istenmeyen şekilde kaybı plastiğin tüm değer zinciri boyunca her aşamalarda meydana gelebilir. Bu nedenle, Operation Clean Sweep programı hammadde üretimi, compound üretimi, masterbach üretimi vb., bunların depolanması, taşınması, plastik mamul üretimi ve geri dönüştürülmesini gerçekleştiren tüm tesislerde uygulanabilmektedir.